promienie

Regulaminy

Regulaminy Konkursu  „O!błędne Dyktando - Wielki Finał" oraz Wydarzenia „Bezbłędna Warszawa"
Warszawa, październik 2019

Regulamin Wielkiego Finału „O!błędne Dyktando”

Regulamin Wielkiego Finału „O!błędne Dyktando”

Załącznik nr 1 do Regulamin Wielkiego Finału „O!błędne Dyktando” - OŚWIADCZNIE O ZAPOZNANIU Z REGULAMINEM I WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Załącznik nr 2 do Regulamin Wielkiego Finału „O!błędne Dyktando” - Klauzula Informacyjna w przedmiocie
o ochrony danych osobowych

Załącznik nr 3 do Regulamin Wielkiego Finału „O!błędne Dyktando” - Zasady punktacji

Regulamin wydarzenia Bezbłędna Warszawa

Regulamin wydarzenia Bezbłędna Warszawa wraz z załącznikami

 

Regulaminy Konkursu Online „O!błędne Dyktando” oraz Ortogra w Aplikacji "O!dyktando"
Warszawa, sierpień 2019

Regulaminy Konkursu Online „O!błędne Dyktando”

Regulamin Konkursu Online "O!błędne dyktando" w Aplikacji "O!dyktando"

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Online "O!błędne dyktando" - Wzory zgód dotyczących udziału małoletniego w Konkursie i przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Online "O!błędne dyktando" - Aplikacja i Strona Konkursowa

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Online "O!błędne dyktando" - Polityka prywatności i „cookies”

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Online "O!błędne dyktando" - Ochrona danych osobowych

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu Online "O!błędne dyktando" - Informacja O Przetwarzaniu Danych Osobowych

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Online "O!błędne dyktando" - Protokół przekazania nagrody w konkursie

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu Online "O!błędne dyktando" - Polityka prywatności aplikacji mobilnej


Regulamin Konkursu Ortogra w Aplikacji "O!dyktando"

Regulamin Konkursu Ortogra w Aplikacji "O!dyktando"

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ortogra - Wzory zgód dotyczących udziału małoletniego w Konkursie i przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Ortogra - Aplikacja i Strona Konkursowa

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Ortogra - Polityka prywatności i „cookies”

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Ortogra - Ochrona danych osobowych

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu Ortogra - Informacja O Przetwarzaniu Danych Osobowych

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Ortogra - Protokół przekazania nagrody w konkursie

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu Ortogra - Polityka prywatności aplikacji mobilnej

PARTNERZY AKCJI